Công ty TNHH Nha Khoa Lan Anh

Đặt lịch hẹn

Phục hình cầu răng sứ

 • 04/12/2021
 • PHỤC HÌNH CẦU RĂNG SỨ (CN SALA 1)

  RĂNG SỨ KIM LOẠI

  1. Răng sứ kim loại Cr-Co

  5.000.000/đơn vị

  RĂNG SỨ ZIRCONIA

  1. Sửa soạn, tạo hình và phục hồi răng bằng sứ Katana của hãng Noritake, sản xuất tại Nhật Bản

  4.500.000/đơn vị

  2. Sửa soạn, tạo hình và phục hồi răng bằng sứ Zirken của hãng Zirken, sản xuất tại Mỹ

  5.000.000/đơn vị

  3. Sửa soạn, tạo hình và phục hồi răng bằng sứ Sagemax của hãng Ivoclar Vivadent, sản xuất tại Mỹ

  8.000.000/đơn vị

  4. Sửa soạn, tạo hình và phục hồi răng bằng sứ DDBio của hãng Direkt, sản xuất tại Đức

  7.000.000/đơn vị

  5. Sửa soạn, tạo hình và phục hồi răng bằng sứ CERCON của hãng Dentsply Sirona, sản xuất tại Đức

  9.000.000/đơn vị

  6. Sửa soạn, tạo hình và phục hồi răng bằng sứ YZ của hãng VITA, sản xuất tại Đức

  11.000.000/đơn vị

  7. Sửa soạn, tạo hình và phục hồi răng bằng sứ Nacera Pearl của hãng Nareca, sản xuất tại Đức

  13.000.000/đơn vị

  8. Sửa soạn, tạo hình và phục hồi răng bằng sứ Lava của hãng 3M, sản xuất tại Đức

  16.000.000/đơn vị

   

  Nha Khoa Lan Anh được thành lập từ năm 1980, hoạt động liên tục cho đến nay đã được gần bốn mươi năm

  Nha Khoa Lan Anh được thành lập từ năm 1980, hoạt động liên tục cho đến nay đã được gần bốn mươi năm

  Bảng giá tham khảo

  Lịch làm việc Banner phải
  Thống kê truy cập

   Số lượt đang online: 28

   Số lượt truy cập: 3.721.955